ประกาศสำคัญ

เรื่อง  Streaming for PC จะไม่รองรับเบราว์เซอร์ Internet Explorer, Microsoft Edge และ Safari ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 60 เป็นต้นไปเรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

คู่มือการใช้งาน Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่ [คลิกที่นี่]

ขอแสดงความนับถือ
Direct Department