ประกาศสำคัญ

เรื่อง หากท่านไม่ได้รับ SMS และไม่สามารถเข้าใช้งานระบบซื้อขายได้ กรุณาใช้โปรแกรมทางเลือกอื่น หรือ ติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


                   หากท่านไม่ได้รับ SMS และไม่สามารถเข้าใช้งาน www.nomuradirect.com ได้ หรือ Mobile Application Streaming/iFund/efin Trade Plus  กรุณาใช้โปรแกรมทางเลือกอื่น หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 02-638-5500 เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายแทน


ขออภัยในความไม่สะดวก
Direct Department