ตารางอบรม/สัมมนา


สาขาวิภาวดีรังสิต และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | พ 03 พ.ค. | 12.15-14.00จัดพอร์ตการลงทุนสอดรับกับ Global Reflation Theme 2017

จัดพอร์ตการลงทุนสอดรับกับ Global Reflation Theme 2017
หัวข้อ    : จัดพอร์ตการลงทุนสอดรับกับ Global Reflation Theme 2017

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
            คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)

เนื้อหา    : สัมมนาด้านกลยุทธ์การลงทุนและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 
ลงทะเบียนสัมมนา คลิกที่นี่      
(ที่นั่งว่าง 67 ที่นั่ง)
 

วันพุธที่ 03 พ.ค. 2560
เวลา 12.15-14.00 น.

สาขาวิภาวดีรังสิต อาคารซันทาวเวอร์ส (อาคารบี) ชั้น 23
 
Share with friends