ตารางอบรม/สัมมนา


ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | ศ 24 พ.ย. | 13.00-15.00Portfolio Clinic “จัดพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับ Investment theme ที่โดดเด่นช่วงปลา...

Portfolio Clinic “จัดพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับ Investment theme ที่โดดเด่นช่วงปลายปี”

หัวข้อ : Portfolio Clinic "จัดพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับ Investment theme ที่โดดเด่นช่วงปลายปี"

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
ผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว (65 ที่นั่ง)
 

วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
Share with friends