ตารางอบรม/สัมมนา


ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | จ 18 ธ.ค. | 13.30-15.30ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด eFin Stock Pick Up กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin S...

ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด eFin Stock Pick Up กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin School
หัวข้อ    :  ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด  eFin Stock  Pick Up  กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin School

วิทยากร : วิทยากรจาก E-finance Thai

เนื้อหา :
1. แนะนำขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม eFin Stock Pick Up
2. แนะนำการเลือกใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรม eFin Stock Pick Up เพื่อช่วยสนับสนุนรูปแบบการลงทุน
3. แนะนำวิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยโปรแกรม eFinStock Pick Up
 
ลงทะเบียนสัมมนา คลิกที่นี่      
(ที่นั่งว่าง 76 ที่นั่ง)
 

วันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
Share with friends