ตารางอบรม/สัมมนา


ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | พ 28 ก.พ. | 13.30-15.30Nomura : Margin Loan อีกทางเลือก สร้างโอกาสในการลงทุน

Nomura : Margin Loan อีกทางเลือก สร้างโอกาสในการลงทุน
หัวข้อ    :  Nomura : Margin Loan อีกทางเลือก สร้างโอกาสในการลงทุน

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำพื้นฐานการลงทุน Credit Balance (Margin Loan)
2. ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและจังหวะโอกาสในการใช้บัญชี Credit balance (Margin Loan)
3. แนะนำการใช้งานโปรแกรมการซื้อขายออนไลน์

 
ลงทะเบียนสัมมนา คลิกที่นี่      
(ที่นั่งว่าง 92 ที่นั่ง)
 

วันพุธที่ 28 ก.พ. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
Share with friends