ตารางอบรม/สัมมนา


ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | จ 25 มิ.ย. | 13.30-15.30NOMURA DCA ออมได้ครบจบในที่เดียว (เลือกหุ้นที่ชอบและกองทุนที่ใช่)

NOMURA DCA ออมได้ครบจบในที่เดียว (เลือกหุ้นที่ชอบและกองทุนที่ใช่)
หัวข้อ    :  NOMURA DCA ออมได้ครบจบในที่เดียว (เลือกหุ้นที่ชอบและกองทุนที่ใช่)

วิทยากร : ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1.แนะนำเทคนิค ในการเลือกหุ้น ในการออมหุ้นและเลือกกองทุน ในการออมกองทุน
2.ให้ความรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของการลงทุนระยะยาว
3.แนะนำเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยในการเทรดหุ้นพื้นฐานดี และกองทุนที่มีการลงทุนที่เหมาะสม
4.แนะนำประโยชน์ของการออม โดยใช้กลยุทธ์แบบ Dollar-Cost Averaging (DCA)

 
ลงทะเบียนสัมมนา คลิกที่นี่      
(ที่นั่งว่าง 15 ที่นั่ง)
 

วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
Share with friends