ตารางอบรม/สัมมนา


ห้อง Internet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | จ 23 ก.ค. | 13.30-14.30เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming eFin Trade Plus และ Nomura iFund ...

เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming eFin Trade Plus และ Nomura iFund ผ่าน Mobile Application
หัวข้อ    :  เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming eFin Trade Plus และ Nomura iFund  ผ่าน Mobile Application

วิทยากร :  ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำการใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus,Streaming และ Nomura iFund (ผ่าน Mobile Application)
2. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com

 
ลงทะเบียนสัมมนา คลิกที่นี่      
(ที่นั่งว่าง 13 ที่นั่ง)
 

วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561
เวลา 13.30-14.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
Share with friends