ตารางอบรม/สัมมนา


ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | อ 18 ธ.ค. | 18.00-19.30Nomura Evening Class at Maruey Library : เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน

Nomura Evening Class at Maruey Library : เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน

Nomura Evening Class at  Maruey Library
ตอน เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน

วิทยากร : ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน ด้านวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน

เนื้อหา :
1. การวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
2. การประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์
3. การวิเคราะห์บริษัทและหลักการวิเคราะห์งบการเงิน

พร้อมกิจกรรม Group Discussion จากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ
ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
เวลา 18.00 – 19.30 น ณ ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 0-2638-5635, 0-2638-5200

 
ลงทะเบียนสัมมนา คลิกที่นี่      
(ที่นั่งว่าง 54 ที่นั่ง)
 

วันอังคารที่ 18 ธ.ค. 2561
เวลา 18.00-19.30 น.

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
Share with friends