ตารางอบรม/สัมมนา


ห้องประชุม 1 (Slope) ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ส 30 มี.ค. | 08.30-12.00ฉลาดบริหารเงิน ไม่เสียเวลางาน ด้วยการจัดพอร์ต

ฉลาดบริหารเงิน ไม่เสียเวลางาน ด้วยการจัดพอร์ต
สัมมนาในหัวข้อ : ฉลาดบริหารเงิน ไม่เสียเวลางาน ด้วยการจัดพอร์ต

วิทยากร: คุณสุกิตติ์ จรัสชัยวรรณา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกองทุนรวม

กำหนดการ
8.30 น.   ลงทะเบียน
9.00 น.   เริ่มบรรยาย
 
ลงทะเบียนสัมมนา คลิกที่นี่      
(ที่นั่งว่าง 57 ที่นั่ง)
 

วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562
เวลา 08.30-12.00 น.

ห้องประชุม 1 (Slope) ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Share with friends