ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Convention Center | ส 22 มิ.ย. | 08.30-12.00Trick & Trade “SSF Block Trade” เทคนิคสร้างโอกาสทำกำไรภาวะตลาดผันผวน

Trick & Trade “SSF Block Trade” เทคนิคสร้างโอกาสทำกำไรภาวะตลาดผันผวน
หัวข้อ  :  Trick & Trade “SSF Block Trade” เทคนิคสร้างโอกาสทำกำไรภาวะตลาดผันผวน
วิทยากร:
คุณธันยพร จงศิริ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Block Trade
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน (วิเคราะห์เทคนิค)
เนื้อหา:
ช่วงที่ 1 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SSF Block Trade
ช่วงที่ 2 - การวิเคราะห์เทคนิคเบื้องต้น

กำหนดการ:
8.30 น.  ลงทะเบียน
8.45 น.  เริ่มสัมมนา
*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาเองโดยรถส่วนตัว จอดรถได้ที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น ***
 
ลงทะเบียนสัมมนา คลิกที่นี่      
(ที่นั่งว่าง 78 ที่นั่ง)
 

วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562
เวลา 08.30-12.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา // จอดรถที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น!!
 
Share with friends