การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
16/01/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
12/12/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
29/11/62 ประกาศ SET/TFEX แจ้งวันเริ่มใช้งานเรื่องปรับปรุงสูตรการคำนวณหลักประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 ธ.ค. 62
-
20/11/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
25/10/62 ประกาศ SET/TFEX ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62
16/10/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
11/10/62 ประกาศ SET/TFEX SET: ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB-T1 วันที่เริ่มซื้อขาย 15 -24 ตุลาคม 2562
-
30/09/62 ประกาศ SET/TFEX ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม
-
26/09/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
19/09/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |