การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
10/04/60 ประกาศบริษัทฯ แจ้งปรับปรุงระบบ eFin Trade Plus อังคารที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 16.45 - 17:15 น. (ไม่สามารถส่งคำสั่ง overnight orderได้)
-
07/03/60 ประกาศบริษัทฯ แจ้งรายละเอียดการใช้งาน Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่
-
24/02/60 ประกาศบริษัทฯ แจ้งกำหนดการ Force Update แอพพลิเคชั่น Streaming for iPad/iPhone และ Android
-
28/12/59 ประกาศบริษัทฯ [ขณะนี้ ใช้งานได้ตามปกติแล้ว] แจ้งระบบการตัดบัญชี ATS - KTB ขัดข้อง !! วันที่ 28/12/2016
-
26/12/59 ประกาศบริษัทฯ แจ้งกำหนดการอัพเดทแอพพลิเคชั่น Streaming for iPad, iPhone, Android และ Mobile เย็นวันที่ 26 ธ.ค. 59
-
20/12/59 ประกาศบริษัทฯ ยกเลิกบริการ eFin Trade บนระบบปฏิบัติการ "Window Phone” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
-
15/12/59 ประกาศบริษัทฯ วิธีการแก้ปัญหาStreaming for PC เวอร์ชั่น Flash ที่เปิดใช้งานและพบการแสดงข้อมูล Realtime แบบ Pull Mode
-
02/12/59 ประกาศบริษัทฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
25/11/59 ประกาศบริษัทฯ แจ้งอัพเดทโปรแกรม eFin Trade Plus เพื่อรองรับ Auto Trade เวอร์ชั่นใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พ.ย.เวลาประมาณ 22:00 น. เป็นต้นไป
-
14/11/59 ประกาศบริษัทฯ แจ้งกำหนดการอัพเดทแอพพลิเคชั่น Streaming for iPad, iPhone, Android และ Mobile เย็นวันที่ 17 พ.ย. 59
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |