การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
23/04/58 ประกาศบริษัทฯ แจ้งระงับการให้บริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ของ SETTrade เสาร์ที่ 25 เมษายน 58 เวลา 8:00 – 11:00 น.
-
26/03/58 ประกาศบริษัทฯ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ www.nomuradirect.com 27 มี.ค. 58 เวลา 16.40 - 20:00 น. (ไม่สามารถส่งคำสั่ง overnight orderได้)
-
11/03/58 ประกาศบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงเวลาเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในช่วงก่อนเวลาทำการซื้อขาย (After Close order)
-
09/03/58 ประกาศบริษัทฯ แจ้งยกเลิกมาตรการ “ระงับการให้สินเชื่อเครดิตบาลานซ์เพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว” โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
-
02/03/58 ประกาศบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ BIG หลังปลด “SP”
-
27/02/58 ประกาศบริษัทฯ แจ้งระงับการให้บริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ของ SETTrade วันเสาร์ที่ 28 ก.พ. เวลา 8:00 – 17:00 น.
-
17/02/58 ประกาศบริษัทฯ ระงับบริการ eFinanceThai (eFin Smart Portal) วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. และ 1 มี.ค. 58
-
11/02/58 ประกาศบริษัทฯ ขอวงเงินสินเชื่อเครดิตบาลานซ์สำหรับการยืมหุ้นขายชอร์ต
-
03/02/58 ประกาศบริษัทฯ ขณะนี้ โปรแกรม Streaming ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
-
27/01/58 ประกาศบริษัทฯ ขอระงับการให้สินเชื่อเครดิตบาลานซ์เพิ่มเป็นการชั่วคราว
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |