การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
30/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งเลื่อน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร ATS ของลูกค้าบัญชีหลักทรัพย์ T+2 โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
-
30/03/63 แจ้งเตือนการใช้สิทธิ แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน THE-W2 ครั้งสุดท้าย
-
27/03/63 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ประกาศแก้ไข อัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มีนาคม 2563
27/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งเปิดให้บริการ SBL ผ่านระบบ Internet ตามปกติ
-
27/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
-
24/03/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
23/03/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
23/03/63 แจ้งเตือนการใช้สิทธิ แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน T
-
20/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งงดการให้บริการยืมหุ้น / ขายชอร์ต (Short) / ซื้อหุ้นคืน (Cover Short) ผ่านระบบ internet เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค ถึง 30 มิ.ย. 2563
-
19/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งงดการให้บริการยืมหุ้นผ่านระบบ internet เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มี.ค. 63
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |