การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
20/04/64 ประกาศบริษัทฯ แจ้งระงับบริการโปรแกรม eFin Trade Plus Mobile เย็นวันที่ 21 เม.ย. 64 เวลา 20.00 น. - 24.00 น.
-
20/04/64 ประกาศบริษัทฯ ขณะนี้โปรแกรม eFin Trade Plus Mobile กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
-
20/04/64 ประกาศบริษัทฯ ประกาศ ขณะนี้ EfinTrade Plus (Mobile) ขัดข้องชั่วคราว
-
20/04/64 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
19/04/64 ประกาศบริษัทฯ ขณะนี้โปรแกรม eFin Trade Plus กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
-
19/04/64 แจ้งเตือนการใช้สิทธิ แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DCC-W1 ครั้งสุดท้าย
-
19/04/64 ประกาศบริษัทฯ ประกาศ ขณะนี้ EfinTrade Plus ขัดข้องชั่วคราว
-
19/04/64 Tender Offer ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะ ไม่ ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด เนื่องมาจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯได้ขึ้นเครื่องหมาย SP
-
16/04/64 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ZIGA : Marginable Securities as of 19 April 2021
-
16/04/64 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 19 April 2021

1 | 2 | 3 | 4 |