การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
26/02/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures (SCB) มีผล 2 มี.ค. 63
26/02/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งปิดระบบการส่ง over night order ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63
-
24/02/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น SPORT : การไม่อนุญาตให้หลักทรัพย์นี้ใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
-
24/02/63 แจ้งเตือนการใช้สิทธิ แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน UKEM-W2 ครั้งสุดท้าย
-
21/02/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ROBINS : การไม่อนุญาตให้หลักทรัพย์นี้ใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด
-
21/02/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น SUPER : Marginable Securities as of 24 February 2020
-
21/02/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 24 February 2020
21/02/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account / หลักประกัน 20%)
-
19/02/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น CRC, ROBINS : Marginable Securities as of 20 February 2020
-
19/02/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งระงับบริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ Streaming วันที่ 22 ก.พ. 63 เวลา 06:00 - 14:00 น.
-

1 | 2 | 3 | 4 |