การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
01/07/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เพื่อทำ Service Improvement วันที่ 4 ก.ค. 63 เวลา 08:00-14:30 น.
-
26/06/63 ประกาศบริษัทฯ ตลาดฯ ประกาศขยายระยะเวลาการใช้เกณฑ์การส่งคำสั่งขายชอร์ตที่ราคา Plus Tick เป็นการชั่วคราว
-
24/06/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เพื่อทำ Service Improvement วันที่ 27 มิ.ย. 63 เวลา 08:00-14:30 น.
-
23/06/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร ATS ของลูกค้าบัญชีหลักทรัพย์ T+2 มีผล 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
-
18/06/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งระงับบริการ Internet Trading อาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. เวลา 8:00 – 17:00 น.
-
27/05/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งกำหนดการ Update แอปพลิเคชัน Streaming for iPad, iPhone และ Android พุธที่ 27 พ.ค. 63
-
21/05/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งระงับบริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ Streaming วันที่ 23 พ.ค. 63 เวลา 08:00 - 17:30 น.
-
13/05/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล
-
11/05/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ใหม่แทนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่มีการยกเลิกแล้ว
11/05/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |