การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
30/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งเลื่อน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร ATS ของลูกค้าบัญชีหลักทรัพย์ T+2 โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
-
27/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งเปิดให้บริการ SBL ผ่านระบบ Internet ตามปกติ
-
27/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
-
20/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งงดการให้บริการยืมหุ้น / ขายชอร์ต (Short) / ซื้อหุ้นคืน (Cover Short) ผ่านระบบ internet เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค ถึง 30 มิ.ย. 2563
-
19/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งงดการให้บริการยืมหุ้นผ่านระบบ internet เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มี.ค. 63
-
17/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งกำหนดการ Update eFin Trade Plus for PC Version ใหม่ 6.0.9.0 อังคารที่ 17 มี.ค. 63
-
16/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งปรับปรุงระบบภายในเพื่อรองรับข้อมูลซื้อขาย เวลา 17:40 - 18:00 น.
-
13/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งปิดบริการฟังก์ชั่น Settrade Sense เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบโดยรวม
-
13/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับ Streaming for Android ในหน้า Quote
-
13/03/63 ประกาศบริษัทฯ แจ้ง เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การขายชอร์ตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |