การเข้าสู่ระบบ

แจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรม

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ขออภัยขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเต็ม 100 ที่นั่งแล้ว
ท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง หากมีผู้สละสิทธิ์ ท่านจะได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากดำเนินการตามกติกาด้านบนเรียบร้อยแล้ว
Intensive Technical Chart ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
CNS Convention Center ชั้น 1 อาคาร ไทยวา ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (จอดรถที่อาคารกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น)
*** ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่สามารถเปิดโปรแกรม eFin Stock Pickup
และสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ มาในวันอบรมด้วย ***
ลูกค้าใหม่ และประสงค์เปิดบัญชี เพื่อใช้สิทธิร่วมกิจกรรมนี้
ลูกค้าปัจจุบัน    เลขที่บัญชี  
เพื่อน Facebook Website อื่นๆ โปรดระบุ