การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
28/05/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 29 May 2020
28/05/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น THAI, THAI-F : Marginable Securities as of 29 May 2020
-
18/05/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น THAI, THAI-F : Marginable Securities as of May 19, 2020
-
18/05/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of May 19, 2020
14/04/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 15 April 2020
14/04/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น TRUE, STI, TMT, TNR : Marginable Securities as of 15 April 2020
-
13/04/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 14 April 2020
-
18/03/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น CNS : การไม่อนุญาตให้หลักทรัพย์นี้ใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด ตั้งแต่ 20 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
-
24/02/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น SPORT : การไม่อนุญาตให้หลักทรัพย์นี้ใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด ตั้งแต่ 28 ก.พ. 63 เป็นต้นไป
-
21/02/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น SUPER : Marginable Securities as of 24 February 2020
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |