การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
25/10/62 ประกาศ SET/TFEX ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62
16/10/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
11/10/62 ประกาศ SET/TFEX SET: ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB-T1 วันที่เริ่มซื้อขาย 15 -24 ตุลาคม 2562
-
30/09/62 ประกาศ SET/TFEX ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม
-
26/09/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
19/09/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
03/09/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
02/09/62 ประกาศ SET/TFEX ตลท.เพิกถอน EARTH และจะเปิดให้ซื้อขาย ระหว่างวันที่ 11 - 19 ก.ย. 62 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
13/08/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
31/07/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |