การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
19/09/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
03/09/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
02/09/62 ประกาศ SET/TFEX ตลท.เพิกถอน EARTH และจะเปิดให้ซื้อขาย ระหว่างวันที่ 11 - 19 ก.ย. 62 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
13/08/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
31/07/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
09/07/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
01/07/62 ประกาศ SET/TFEX ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
-
01/07/62 ประกาศ SET/TFEX ตลท.เพิกถอน IEC LVT และ YNP โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 62 ก่อนเพิกถอน
-
24/06/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (เปลี่ยนแปลง GO, GLOW, ICHI และ PTG Futures)
20/06/62 ประกาศ SET/TFEX ตลท.เพิกถอน IEC LVT และ YNP โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 62 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |