การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
13/07/63 ประกาศ Block Trade ประกาศเพิ่มรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 13 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
-
30/06/63 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
-
02/04/63 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 03 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
-
09/01/63 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
-
05/11/62 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
-
22/07/62 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
-
10/06/62 ประกาศ Block Trade ประกาศเพิ่มรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
-
01/04/62 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
-
03/01/62 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
-
04/12/61 ประกาศ Block Trade ขอแจ้งเตือนการปรับปรุงจำนวน Minimum Block Trade Size ของ SSF จากเดิมกำหนด 2 กลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

1 | 2 | 3 |