การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
30/12/64 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
-
21/12/64 ประกาศ Block Trade ขอแจ้งเตือนการปรับปรุงจำนวน Minimum Block Trade Size ของ SSF เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

1 |