การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


M-CHAI : Marginable securities as of April 12, 2017


รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์

กลุ่ม

M-CHAI

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

Group 4 IM 85%

 

 

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 


Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

M-CHAI

MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 4 IM 85%


This will be effective since April 12,2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.