การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


MM : Marginable securities as of April 20, 2017


 รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์

กลุ่ม

MM

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

Group 4 IM 85%

 

 

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

MM

MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 4 IM 85%


This will be effective since April 20,2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.