การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


OGC and TAKUNI : Marginable securities as of June 14, 2017 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

OGC

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

Group 4 IM 85%

TAKUNI

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Group 4 IM 85%

 

 

               

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 Dear Valued Customer, 


The company agrees to add the following securities in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

OGC

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 4 IM 85%

TAKUNI

TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 4 IM 85%


This will be effective since  June 14, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.