การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


Marginable Securities are not allowed to buy / accept in Credit Balance Account, effective as of June 23, 2017

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชี Credit balance  

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

KCAR

KCAR*

Group 3

70%

KOOL

KOOL*

Group 3

70%

NDR

NDR*

Group 3

70%

TWP

TWP*

Group 4

85%

LANNA

LANNA*

Group 4

85%

MILL

MILL*

Group 4

85%

PIMO

PIMO*

Group 4

85%

PPP

PPP*

Group 4

85%

PRINC

PRINC*

Group 4

85%

PT

PT*

Group 4

85%

SAM

SAM*

Group 4

85%

SOLAR

SOLAR*

Group 4

85%

TGROWTH

TGROWTH*

                        

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

***********************************************************************

Dear Valued Customer,

The following securities are not allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

 

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

KCAR

KCAR*

Group 3

70%

KOOL

KOOL*

Group 3

70%

NDR

NDR*

Group 3

70%

TWP

TWP*

Group 4

85%

LANNA

LANNA*

Group 4

85%

MILL

MILL*

Group 4

85%

PIMO

PIMO*

Group 4

85%

PPP

PPP*

Group 4

85%

PRINC

PRINC*

Group 4

85%

PT

PT*

Group 4

85%

SAM

SAM*

Group 4

85%

SOLAR

SOLAR*

Group 4

85%

TGROWTH

TGROWTH*

 

This will be effective since June 23, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department