การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


EARTH : Not recognized as 20% collateral for cash account effective 1 August 2017 เรียน     ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

สืบเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ EARTH มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และจนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะไม่นำมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายในบัญชี Cash (Cash Account)

โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง