การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


GC, QHPF, TAKUNI : To be withdrawn from Marginable Securities List, effective since August 2, 2017


 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทมีมติ ถอดถอน หลักทรัพย์ต่อไปนี้ ออกจากประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit balance  

ชื่อย่อหลักทรัพย์

OLD

NEW

GC

Group 3 IM70%

NONE MARGIN

QHPF

Group 3 IM70%

NONE MARGIN

TAKUNI

Group 4 IM85%

NONE MARGIN

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


Dear Valued Customer,

The following securities are going to be withdrawn from Marginable Securities List.   

SYMBOL

OLD

NEW

GC

Group 3 IM70%

NONE MARGIN

QHPF

Group 3 IM70%

NONE MARGIN

TAKUNI

Group 4 IM85%

NONE MARGIN

 

This will be effective since August 2, 2017 onwards.

 

For your acknowledgement.

Risk Management Department