การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


SEAFCO : Marginable Security as of August 3, 2017

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                                บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

SEAFCO

Group 4 IM85%

Group 2 IM60%

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


 

Dear Valued customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following security.

SYMBOL

Current Group

New Group

SEAFCO

Group 4 IM85%

Group 2 IM60%

 

This will be effective since August 3, 2017 onwards.


For your acknowledgement.
Risk Management Department.