การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกขายหุ้นจอง IPO

 โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกขายหุ้นจอง IPO


เรียน ผู้ลงทุนทุกท่าน

เนื่องจากปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการหลอกลวงผู้ลงทุน เช่น หลอกว่า  สามารถจัดสรรหุ้นที่กำลังจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) ให้แก่ผู้ลงทุนได้  โดยแอบอ้างว่าตนมีความสัมพันธ์หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  หรือแอบอ้างว่ามีโควต้าพิเศษจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลอกลวงโดยวิธีการอื่นใด    นอกจากนี้  ยังมีการหลอกให้ผู้ลงทุนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของมิจฉาชีพโดยอ้างว่า  เป็นบัญชีที่กระทำแทนหรือเพื่อบริษัทหลักทรัพย์  รวมถึงการปลอมเอกสารใบรับเงินโดยใช้หัวกระดาษที่มีโลโก้ของบริษัทหลักทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเตือนผู้ลงทุนทุกท่านว่า  โปรดอย่าหลงเชื่อในคำพูดและการกระทำใดๆของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้  เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานหรือส่งคนไปเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรงไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ในการจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ จะต้องจ่าย/โอนเข้าบัญชีชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยตรงและระบุชื่อลูกค้าผู้จ่าย/โอนเงิน หรือลูกค้ามีคำสั่งให้หักเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ตกลงกับบริษัทฯ (บัญชี ATS) เท่านั้น 

อนึ่ง บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ลงทุนทุกท่าน  หากท่านพบเห็นหรือรู้เบาะแสเกี่ยวกับการหลอกลวงแอบอ้างดังกล่าวข้างต้น  กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนต่อไป