การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


สำคัญ! แจ้งกำหนดการ Force Update แอพพลิเคชั่น Streaming for iPad, Streaming for iPhone และ Streaming for Android

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


 บริษัทเซ็ทเทรดฯ ขอแจ้งกำหนดการ Force Update แอพพลิเคชั่น Streaming for iPad, Streaming for iPhone และ Streaming for Android ให้เป็น version ของรอบเดือนธ.ค. 2561 ดังนี้ 

สำคัญ ในการ Force Update ครั้งนี้ สำหรับ Streaming for iPad และ Streaming for iPhone จะมีการปรับ minimum iOS ขั้นต่ำเป็นรองรับขั้นต่ำที่ iOS9 ขึ้นไป  ทำให้ผู้ใช้งานบน iOS8 จะไม่สามารถอัพเดทเป็นแอพเวอร์ชั่นที่จะ force นี้ได้

ทั้งนี้ 
iPad/iPhone รุ่นที่สามารถใช้งาน Streaming ได้อยู่ในปัจจุบัน จะสามารถ upgrade iOS เป็น version 9 หรือ 10 หรือ 11 ต่อได้ทั้งหมด
หากผู้ใช้งาน 
iOS8 ไม่ประสงค์จะ upgrade iOS สามารถใช้งาน Streaming ผ่านทางStreaming for Mobile URL 
http://www.settrade.com/mobilelogin แทนได้
 

1.     Streaming for iPad (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นขั้นต่ำที่ version 4.1 ดังนี้

 

วันที่

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 61 เวลาประมาณ 17:30 น. เป็นต้นไป

เมื่อลูกค้ากดเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Settrade Streaming for iPad เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 4.1 จะพบ Popup แจ้งกำหนดการ Download Version4.1 (หากปิด Popup ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ดังนี้ 

“Your current version of Settrade Streaming for iPad will be no longer available from Thursday 18th January, 2018at 5:30 PM onwards. Please use the new version (V 4.1) which is now available for downloading. 

For iOS 8 user, please upgrade iOS before installing the new version. 

Thank you for using our service.” 

Note: สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Streaming for iPad เวอร์ชั่น 4.1 อยู่ จะไม่พบpopup แจ้งเตือน

วันพฤหัสที่ 18 ม.ค. 61 เวลาประมาณ 17:30 น. เป็นต้นไป

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น Streaming for iPad Version ต่ำกว่า 4.1 ได้ โดยจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Streaming for iPad Version 4.1 ผ่าน App Store เพื่อใช้งานแทน (Force Update) 

  

2.     Streaming for iPhone (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นขั้นต่ำที่ version 4.7 ดังนี้

 

วันที่

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 61 เวลาประมาณ 17:30 น. เป็นต้นไป

เมื่อลูกค้ากดเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Settrade Streaming for iPhone เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 4.7 จะพบ Popup แจ้งกำหนดการ Download Version 4.7 (หากปิด Popup ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ดังนี้ 

“Your current version of Settrade Streaming for iPhone will be no longer available from Thursday 18th January, 2018at 5:30 PM onwards. Please use the new version (V 4.7) which is now available for downloading. 

For iOS 8 user, please upgrade iOS before installing the new version. 

Thank you for using our service.” 

Note: สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Streaming for iPhone เวอร์ชั่น 4.7 อยู่ จะไม่พบpopup แจ้งเตือน

วันพฤหัสที่ 18 ม.ค. 61 เวลาประมาณ 17:30 น. เป็นต้นไป

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น Streaming for iPhone Version ต่ำกว่า 4.7 ได้ โดยจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Streaming for iPhone Version 4.7 ผ่าน App Store เพื่อใช้งานแทน (Force Update) 

  

3.     Streaming for Android (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นขั้นต่ำที่ version 2.4 ดังนี้

 

วันที่

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 61 เวลาประมาณ 17:30 น. เป็นต้นไป

เมื่อลูกค้ากดเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Settrade Streaming for Android เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 2.4 จะพบ Popup แจ้งกำหนดการ Download Version 2.4 (หากปิด Popup ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ดังนี้ 

"Your current version of Settrade Streaming for Android will be no longer available from Thursday 18th January, 2018at 5:30 PMonwards. Please use the new version (V 2.4) which is now available for downloading.  

Thank you for using our service.” 

Note: สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Streaming for Android เวอร์ชั่น 2.4 อยู่ จะไม่พบpopup แจ้งเตือน

วันพฤหัสที่ 18 ม.ค. 61 เวลาประมาณ 17:30 น. เป็นต้นไป

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น Streaming for Android Version ต่ำกว่า 2.4 ได้ โดยจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Streaming for Android (V 2.4) ผ่าน Google Play Store เพื่อใช้งานแทน (Force Update)