การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


ธนาคารไทยพาณิชย์ จะยกเลิกการชำระเงินแบบ Bill payment ผ่านเคาเตอร์ธนาคารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                  ธนาคารไทยพาณิชย์ จะยกเลิกการชำระเงินแบบ Bill payment ผ่านเคาเตอร์ธนาคารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถโอนเงินแบบ Bill payment ผ่านช่องทาง Electronic เท่านั้น


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายปฏิบัติการ