การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


ORI : Marginable Securities as of Aug 1, 2018

 

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                               บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

ORI

Group 3 IM70%

Group 2 IM60%

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

 

 

Dear Valued customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following security.

SYMBOL

Current Group

New Group

ORI

Group 3 IM70%

Group 2 IM60%

 

This will be effective since August 1, 2018 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.