การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


PR9 : Marginable Securities as of October 30, 2018

   

 

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

PR9

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

Group 1 IM50%

 

 

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

PR9

PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 1 IM50%


This will be effective since October 30, 2018 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.