การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งกำหนดการของ Streaming for iPad, Streaming for iPhone, Streaming for Android รอบไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (Q4/2018)

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการของ Streaming บน Mobile Devices (Streaming for iPad, Streaming for iPhone, Streaming for Android) สำหรับรอบไตรมาสที่ 4 ปี 256(Q4/2018) ดังนี้


1. กำหนดการ

 

วันที่

รายละเอียด

วันพุธที่ 7 พ.ย. 61 เวลาประมาณ 17:30 น. (Tentative ขึ้นอยู่กับ Apple Inc. และ Google)

สามารถ Download App iPhone/iPad ได้ผ่านทางApp Store (ยังไม่ Force Update)

-       Streaming for iPad version 4.6 

-       Streaming for iPhone version 5.2

สามารถ Download App Streaming for Android version 2.9 ได้ผ่านทาง Play Store (ยังไม่ Force Update)

 
2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

สรุป Function & Feature ในรอบไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (Q4/2018) มีดังนี้ 

Detail

Streaming for iPad

Streaming for iPhone

Streaming for Android

1. รองรับ iOS/OS ใหม่ของ Apple/Google

/

/

/

2. รองรับ Siri Shortcut และ Siri Suggestion 

/

/

 

3. ปรับการแสดงผลหน้า Login และรองรับ Touch ID Login ได้มากกว่า 1 user

/

/

/

4. เพิ่มการแสดงข้อมูลวงเงินสำหรับบัญชีหุ้น SEOS - Credit Balance

/

/

/

5. รองรับฟังก์ชั่นการ Share Settrade Technical Chart

/

 

 

6. เมนู Historical Chart เพิ่มปุ่ม shortcut เพื่อไปยังเมนู Technical Chart

/

/

/

7. เพิ่มการแสดง Whats new

/

/

/

8. เพิ่มปุ่ม Logout ไว้ล่างสุดของหน้า My Menu

 

/

 

9. เพิ่มการแสดง Rights & Benefits flag ในหน้า Port

/

/

 

10. แก้ Bug

 

 

/

  
Note: สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆที่ระบุข้างต้นได้ตามเวอร์ชั่นดังนี้

-       Streaming for iPad version 4.6

-       Streaming for iPhone version 5.2

-       Streaming for Android version 2.9
2.
รองรับ iOS/OS ใหม่ของ Apple/Google

-       iOS 12 สำหรับ Streaming for iPad และ Streaming for iPhone

-       Watch OS5 สำหรับ Streaming for Apple Watch (iPhone)

-       Android P (OS 9) สำหรับ Streaming for Android

 

2.2 รองรับ Siri Shortcut และ Siri Suggestion  

-       Siri Shortcut ใช้งานได้กับ iPhone/iPad ที่ใช้ iOS 12

-       Siri Suggestion รองรับกับ Device ตั้งแต่ iPhone 6S ขึ้นไปที่ใช้ iOS 12

-       ทั้ง Shortcut และ Suggestion สามารถใช้เป็น shortcut ในการเข้าใช้งานแอพ Streaming for iPad/iPhone ได้พร้อมกับ action ที่ใช้งานบ่อย

 

2.3 ปรับการแสดงผลหน้า Login และรองรับ Touch ID Login ได้มากกว่า 1user

-       ปรับ UI หน้า Login สำหรับ Streaming for iPad/iPhone/Android

-       มีการจัดลำดับใหม่เป็น Select Broker >> Username >> Password

-       ส่วน Select Broker ปรับให้แสดง Logo ของโบรกเกอร์ด้วย

-       เพิ่มหน้า Manage Account in Remember Me เพื่อให้สามารถจัดการ save broker & username list ได้ กรณีใช้งานมากกว่า 1 user หรือมากกว่า 1 broker

-       สามารถตั้งค่า Touch ID/Face ID/Fingerprint Login ได้มากกว่า 1 user จากเดิมที่รองรับเฉพาะ user ล่าสุดที่ ON ไว้เท่านั้น

-       เพิ่มหน้าหลัง Login เพื่อแจ้งผู้ใช้งานว่าสามารถตั้งค่า Touch ID/Face ID/Fingerprint Login ได้

o    ขึ้นครั้งแรกหลังจากที่ Login เข้าใช้งาน Streaming (กรณีที่มือถือที่ใช้งานรองรับ แต่ยังไม่ตั้งค่า Touch ID/Face ID/Fingerprint Login สำหรับ broker & username คู่นั้น)

o    หากต้องการ enable จะสามารถทำได้ที่หน้าใหม่นี้เลย หรือทำในภายหลังที่หน้า Settings เอง

 

2.4 เพิ่มการแสดงข้อมูลวงเงินสำหรับบัญชีหุ้น SEOS - Credit Balance

-       ส่วน Account Info ในเมนู Buy/Sell, Portfolio, DCA Order ของบัญชีหุ้น SEOS ประเภท Credit Balance ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

o    Credit Limit

o    Line Available

o    Excess Equity

o    Margin (เพิ่ม)

o    %MM (เพิ่ม)

o    Liabilities (Loan) (เพิ่ม)

-       เพิ่มข้อมูลดังกล่าวบน Streaming for iPad/iPhone/Android

 

2.5 รองรับฟังก์ชั่นการ Share Settrade Technical Chart

-       เพิ่มฟังก์ชั่นนี้บน Streaming for iPad เหมือนก่อนหน้านี้ที่รองรับแล้วบน Streaming for iPhone/Android

-       เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน Streaming ในการแบ่งปันข้อมูล Technical Chart ระหว่างกันได้ผ่าน Line และ Facebook

 

2.6 เมนู Historical Chart เพิ่มปุ่ม shortcut เพื่อไปยังเมนู Technical Chart

-       เมนู Historical Chart จะเพิ่มปุ่มไอคอนเพื่อกดไปยังเมนู Technical Chart เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานกรณีต้องการดูกราฟเทคนิคเพิ่มเติม

-       รองรับเฉพาะโบรกเกอร์ที่ใช้บริการ Settrade Technical Chart เท่านั้น

-       เพิ่มปุ่มดังกล่าวบน Streaming for iPad/iPhone/Android

 

2.7 เพิ่มการแสดง Whats new

-       เพิ่มการแสดง Whats new สำหรับ application version นั้นๆ โดยขึ้นเฉพาะครั้งแรกที่เปิดใช้งาน version นั้น (Install ใหม่ หรือ Update แอพ) หากกดปิด popup Whats new จะสามารถ Login ได้ตามปกติ

-       รองรับบน Streaming for iPad/iPhone/Android

 

2.8 เพิ่มปุ่ม Logout ไว้ล่างสุดของหน้า My Menu

-       เพิ่มปุ่ม Logout ไว้ด้านล่างสุดของหน้า My Menu บน Streaming for iPhone

-       เฉพาะโบรกเกอร์ที่ไม่มีปุ่ม Logout ที่เมนูบาร์ด้านล่าง

 

2.9 เพิ่มการแสดง Rights & Benefits flag ในหน้า Portfolio

-       แสดง Flag ต่อจาก Symbol ที่อยู่ใน Portfolio เช่น เครื่องหมาย XD

-       เพิ่มบน Streaming for iPad/iPhone เนื่องจาก Android และ PC มีการแสดงอยู่แล้ว

 

2.10 แก้ไข Bug

-       เช่น Streaming for Android แก้ไขเรื่องการแสดงผลหน้า Historical Chart ที่กราฟวาดไม่สมบูรณ์

       ขอแสดงความนับถือ
Direct Department