การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


BPP, TTA : Marginable Securities as of 5 July 2019.

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                                บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

BPP

IM 60%

IM 50%

TTA

IM 60%

IM 50%

 

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

Dear Valuable customer,

The company agrees to change Initial Margin Rate of the following security.

SYMBOL

Current Group

New Group

BPP

IM 60%

IM 50%

TTA

IM 60%

IM 50%

 

 

 

 

This will be effective since 5 July 2019 onwards.

For your acknowledgement,

Risk Management Department.