การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศ SET/TFEX


แจ้งวันเริ่มใช้งานเรื่องปรับปรุงสูตรการคำนวณหลักประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 ธ.ค. 62

 

เรียน ทุกท่าน

ด้วยชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีแนวคิดในการปรับปรุงสูตรการคำนวณหลักประกันสำหรับสินค้าใน TFEX เพื่อให้หลักประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกเก็บสอดคล้องกับสถานะความเสี่ยงของพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับโครงสร้างสูตรการคำนวณให้ไม่ซับซ้อนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศ [รายละเอียดการคำนวณ Marginใหม่]

จึงขอเรียนแจ้งวันเริ่มใช้งานสูตรการคำนวณหลักประกันแบบใหม่เป็นวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Direct Department