การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งกำหนดการ Update แอปพลิเคชัน Streaming for iPad, iPhone และ Android จันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทเซ็ทเทรดฯ ขอแจ้งให้ทราบกำหนดการ Update แอปพลิเคชัน Streaming for iPad, iPhone และ Android  (Q4/2019)
จันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62


   -   แอปพลิเคชัน Streaming for iPad version 5.1, Streaming for iPhone version 5.7 
       ได้รับการ Approve จาก Apple Inc. ผ่านทาง App Store เรียบร้อยแล้ว

   -   แอปพลิเคชัน Streaming for Android version 3.4 
       ได้รับการ Approve จาก Google ผ่านทาง Google Play Store เรียบร้อยแล้ว

โดยขอสรุปกำหนดการดังนี้

 

วันที่

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 เวลาประมาณ 17:00 น. เป็นต้นไป (Tentative ขึ้นอยู่กับ Apple Inc.และ Google)

สามารถ Download App iPhone/iPad
  ได้ผ่านทางApp Store (ยังไม่ Force Update)

-       Streaming for iPad version 5.1

-       Streaming for iPhone version 5.7

สามารถ Download App Streaming for Android
  version 3.4 
ได้ผ่านทาง Play Store (ยังไม่ Force Update)