การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศ Block Trade


ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป


  เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,


บริษัทฯ ใคร่ขอประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิง (Underlying Stocks) ที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

1

ADVANC

51

MAJOR

2

AEONTS

52

MEGA

3

AMATA

53

MINT

4

AOT

54

MTC

5

AP

55

ORI

6

BANPU

56

PLANB

7

BBL

57

PRM

8

BCH

58

PSL

9

BCP

59

PTG

10

BCPG

60

PTT

11

BDMS

61

PTTEP

12

BEAUTY

62

PTTGC

13

BEM

63

QH

14

BGRIM

64

RATCH

15

BH

65

RS

16

BJC

66

SAWAD

17

BTS

67

SCB

18

CBG

68

SCC

19

CENTEL

69

SPALI

20

CHG

70

SPCG

21

CK

71

SPRC

22

CKP

72

STA

23

COM7

73

STEC

24

CPALL

74

STPI

25

CPF

75

TASCO

26

CPN

76

TCAP

27

DELTA

77

THANI

28

DTAC

78

TISCO

29

EA

79

TKN

30

EGCO

80

TMB

31

EPG

81

TOP

32

ERW

82

TRUE

33

ESSO

83

TTW

34

GFPT

84

TU

35

GLOBAL

85

VGI

36

GPSC

86

WHA

37

GULF

 

 

38

GUNKUL

39

HANA

40

HMPRO

41

INTUCH

42

IRPC

43

IVL

44

JAS

45

KBANK

46

KCE

47

KKP

48

KTB

49

KTC

50

LH

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ไว้ที่อัตรา 5.50% ต่อปี

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valuable Customer,

The Company would like to announce the List of Underlying Stocks for trading Block Trade since 10 January 2020 as follow: 

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

1

ADVANC

51

MAJOR

2

AEONTS

52

MEGA

3

AMATA

53

MINT

4

AOT

54

MTC

5

AP

55

ORI

6

BANPU

56

PLANB

7

BBL

57

PRM

8

BCH

58

PSL

9

BCP

59

PTG

10

BCPG

60

PTT

11

BDMS

61

PTTEP

12

BEAUTY

62

PTTGC

13

BEM

63

QH

14

BGRIM

64

RATCH

15

BH

65

RS

16

BJC

66

SAWAD

17

BTS

67

SCB

18

CBG

68

SCC

19

CENTEL

69

SPALI

20

CHG

70

SPCG

21

CK

71

SPRC

22

CKP

72

STA

23

COM7

73

STEC

24

CPALL

74

STPI

25

CPF

75

TASCO

26

CPN

76

TCAP

27

DELTA

77

THANI

28

DTAC

78

TISCO

29

EA

79

TKN

30

EGCO

80

TMB

31

EPG

81

TOP

32

ERW

82

TRUE

33

ESSO

83

TTW

34

GFPT

84

TU

35

GLOBAL

85

VGI

36

GPSC

86

WHA

37

GULF

 

 

38

GUNKUL

39

HANA

40

HMPRO

41

INTUCH

42

IRPC

43

IVL

44

JAS

45

KBANK

46

KCE

47

KKP

48

KTB

49

KTC

50

LH

 

Besides, the Company determines Interest Rate for Block Trade transaction at 5.50% per year.

This announcement has been enforced since 10 January 2020, until this announcement will be adjusted.

 

For your acknowledgment,

Risk Management Department