การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


SPORT : การไม่อนุญาตให้หลักทรัพย์นี้ใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด ตั้งแต่ 28 ก.พ. 63 เป็นต้นไป

  

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,

บริษัทฯ เห็นควร เพิกถอน หลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด

Symbol

Company

SPORT

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

                The company agrees to withdraw the following securities which is not allowed to be collateral in cash account.

Symbol

Company

SPORT

Siam Sport Syndicate Public Company Limited

 

This will be effective since 28 February 2020 onwards.

 

For your acknowledgement,

Risk Management Department