การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งกำหนดการ Update eFin Trade Plus for PC Version ใหม่ 6.0.9.0 อังคารที่ 17 มี.ค. 63


เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งกำหนดการสำหรับการ Update efin TradePlus for PC Version ใหม่ 6.0.9.0

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่มีผล

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 17.00 น


รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการแสดงผลข้อมูล Market Data Derivative
- แก้ไขในส่วนของการแสดง Auto Trade Disclaimer (เฉพาะกดใช้งาน Auto Trade ครั้งแรก)
- เพิ่ม Check Box ในการยอมรับเงื่อนไข
- เพิ่ม Link user manual Auto Trade

เอกสารแนบ

Downloads Program efin TradePlus for PC version 6.0.9.0
http://103.66.131.43/Downloads/efinTradePlus.CNS.Setup_6_0_9_0.zip


ขอแสดงความนับถือ
Direct Department