การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศ Block Trade


ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 03 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ,

บริษัทฯ ใคร่ขอประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิง (Underlying Stocks) ที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 03 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

1

AAV

51

KTB

2

ADVANC

52

KTC

3

AEONTS

53

LH

4

AMATA

54

LPN

5

AOT

55

MAJOR

6

AP

56

MEGA

7

BANPU

57

MINT

8

BBL

58

MTC

9

BCH

59

ORI

10

BCP

60

PLANB

11

BCPG

61

PRM

12

BDMS

62

PSH

13

BEAUTY

63

PSL

14

BEC

64

PTG

15

BEM

65

PTT

16

BGRIM

66

PTTEP

17

BH

67

PTTGC

18

BJC

68

QH

19

BLAND

69

RATCH

20

BTS

70

RS

21

CBG

71

SAWAD

22

CENTEL

72

SCB

23

CHG

73

SCC

24

CK

74

SGP

25

CKP

75

SIRI

26

COM7

76

SPALI

27

CPALL

77

SPRC

28

CPF

78

STA

29

CPN

79

STEC

30

DELTA

80

STPI

31

DTAC

81

SUPER

32

EA

82

TASCO

33

EGCO

83

TCAP

34

EPG

84

THANI

35

ERW

85

TISCO

36

ESSO

86

TKN

37

GFPT

87

TMB

38

GLOBAL

88

TOP

39

GPSC

89

TRUE

40

GULF

90

TTW

41

GUNKUL

91

TU

42

HANA

92

TVO

43

HMPRO

93

VGI

44

INTUCH

94

WHA

45

IRPC

46

IVL

47

JAS

48

KBANK

49

KCE

50

KKP

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ไว้ที่อัตรา 5.50% ต่อปี

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valuable Customer,

The Company would like to announce the List of Underlying Stocks for trading Block Trade since 03 April 2020 as follow: 

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

1

AAV

51

KTB

2

ADVANC

52

KTC

3

AEONTS

53

LH

4

AMATA

54

LPN

5

AOT

55

MAJOR

6

AP

56

MEGA

7

BANPU

57

MINT

8

BBL

58

MTC

9

BCH

59

ORI

10

BCP

60

PLANB

11

BCPG

61

PRM

12

BDMS

62

PSH

13

BEAUTY

63

PSL

14

BEC

64

PTG

15

BEM

65

PTT

16

BGRIM

66

PTTEP

17

BH

67

PTTGC

18

BJC

68

QH

19

BLAND

69

RATCH

20

BTS

70

RS

21

CBG

71

SAWAD

22

CENTEL

72

SCB

23

CHG

73

SCC

24

CK

74

SGP

25

CKP

75

SIRI

26

COM7

76

SPALI

27

CPALL

77

SPRC

28

CPF

78

STA

29

CPN

79

STEC

30

DELTA

80

STPI

31

DTAC

81

SUPER

32

EA

82

TASCO

33

EGCO

83

TCAP

34

EPG

84

THANI

35

ERW

85

TISCO

36

ESSO

86

TKN

37

GFPT

87

TMB

38

GLOBAL

88

TOP

39

GPSC

89

TRUE

40

GULF

90

TTW

41

GUNKUL

91

TU

42

HANA

92

TVO

43

HMPRO

93

VGI

44

INTUCH

94

WHA

45

IRPC

46

IVL

47

JAS

48

KBANK

49

KCE

50

KKP

 

Besides, the Company determines Interest Rate for Block Trade transaction at 5.50% per year.

This announcement has been enforced since 03 April 2020, until this announcement will be adjusted.

 

For your acknowledgment,

Risk Management Department