การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งยกเลิกการให้บริการ TFEX บน Efin Trade Plus มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 นี้เป็นต้นไป


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการ TFEX บน Efin Trade Plus

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

โดยลูกค้าจะสามารถซื้อขาย Derivatives บน EFin Trade Plus ได้จนถึง 30 เมษายน 2563


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department