การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศ Block Trade


ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ,

บริษัทฯ ใคร่ขอประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิง (Underlying Stocks) ที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

1

AAV

51

KKP

2

ADVANC

52

KTB

3

AEONTS

53

KTC

4

AMATA

54

LH

5

AOT

55

LPN

6

AP

56

MAJOR

7

BANPU

57

MEGA

8

BBL

58

MINT

9

BCH

59

MTC

10

BCP

60

ORI

11

BCPG

61

PLANB

12

BDMS

62

PRM

13

BEAUTY

63

PSH

14

BEC

64

PSL

15

BEM

65

PTG

16

BGRIM

66

PTT

17

BH

67

PTTEP

18

BJC

68

PTTGC

19

BTS

69

QH

20

CBG

70

RATCH

21

CENTEL

71

RS

22

CHG

72

SAWAD

23

CK

73

SCB

24

CKP

74

SCC

25

COM7

75

SGP

26

CPALL

76

SIRI

27

CPF

77

SPALI

28

CPN

78

SPRC

29

DELTA

79

STA

30

DTAC

80

STEC

31

EA

81

STPI

32

EGCO

82

SUPER

33

EPG

83

TASCO

34

ERW

84

TCAP

35

ESSO

85

THANI

36

GFPT

86

THCOM

37

GLOBAL

87

TISCO

38

GPSC

88

TKN

39

GULF

89

TMB

40

GUNKUL

90

TOP

41

HANA

91

TPIPL

42

HMPRO

92

TRUE

43

ICHI

93

TTA

44

INTUCH

94

TTW

45

IRPC

95

TU

46

ITD

96

TVO

47

IVL

97

VGI

48

JAS

98

WHA

49

KBANK

50

KCE

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ไว้ที่อัตรา 5.50% ต่อปี

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valuable Customer,

The Company would like to announce the List of Underlying Stocks for trading Block Trade since 01 July 2020 as follow: 

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

1

AAV

51

KKP

2

ADVANC

52

KTB

3

AEONTS

53

KTC

4

AMATA

54

LH

5

AOT

55

LPN

6

AP

56

MAJOR

7

BANPU

57

MEGA

8

BBL

58

MINT

9

BCH

59

MTC

10

BCP

60

ORI

11

BCPG

61

PLANB

12

BDMS

62

PRM

13

BEAUTY

63

PSH

14

BEC

64

PSL

15

BEM

65

PTG

16

BGRIM

66

PTT

17

BH

67

PTTEP

18

BJC

68

PTTGC

19

BTS

69

QH

20

CBG

70

RATCH

21

CENTEL

71

RS

22

CHG

72

SAWAD

23

CK

73

SCB

24

CKP

74

SCC

25

COM7

75

SGP

26

CPALL

76

SIRI

27

CPF

77

SPALI

28

CPN

78

SPRC

29

DELTA

79

STA

30

DTAC

80

STEC

31

EA

81

STPI

32

EGCO

82

SUPER

33

EPG

83

TASCO

34

ERW

84

TCAP

35

ESSO

85

THANI

36

GFPT

86

THCOM

37

GLOBAL

87

TISCO

38

GPSC

88

TKN

39

GULF

89

TMB

40

GUNKUL

90

TOP

41

HANA

91

TPIPL

42

HMPRO

92

TRUE

43

ICHI

93

TTA

44

INTUCH

94

TTW

45

IRPC

95

TU

46

ITD

96

TVO

47

IVL

97

VGI

48

JAS

98

WHA

49

KBANK

50

KCE

 

Besides, the Company determines Interest Rate for Block Trade transaction at 5.50% per year.

This announcement has been enforced since 01 July 2020, until this announcement will be adjusted.

 

For your acknowledgment,

Risk Management Department