การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


SO : Marginable Securities as of 14 October 2020

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับ
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อในบัญชี
Credit Balance

Symbol

Company

Group

SO

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

Group 2 IM70%

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

SO

Siamrajathanee Public Company Limited

Group 2 IM70%

 

This will be effective since 14 October 2020 onwards.                                                                               

For your acknowledgement,                                                                                                                                                   

Risk Management Department