การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


ASW : Marginable Securities as of 28 April 2021

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่ม ในบัญชี Credit balance

Symbol

Company

Group

ASW

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Group 1 IM 50%

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The following security is allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

Symbol

Company

Group

ASW

Assetwise Public Company Limited

Group 1 IM 50%

 

This will be effective since 28 April 2021 onwards.                                                                               

 

 

For your acknowledgement,                                                                                                                                                   

Risk Management Department