การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการฝาก-ถอนเงิน ของวันที่13/05/2021 ในช่วง 21.00-22.00 น.


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบภายใน วันที่ 13/05/2021 ในช่วง 21.00-22.00 น.

ส่งผลให้การทำรายการ ฝากเงิน-ถอนเงินและ รายการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรฯ อีเมล ที่อยู่ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่บันทึกเข้าสู่ระบบ

ขอให้ลูกค้าที่ทำรายการฝากเงิน-ถอนเงินในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาตรวจสอบรายการฝากเงิน-ถอนเงินย้อนหลัง
และหากไม่พบรายการกรุณาส่งคำสั่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน

หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500