การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งข้อมูลแอปพลิเคชั่น efin Trade Plus เริ่มบริการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน ตั้งแต่ 17 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

 เรียน ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน/พนักงานทุกท่าน

     เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า และเพื่อรองรับการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ www.nomuradirect.com รวมถึงการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ

      บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนว่า ตั้งแต่ 17 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ลูกค้าที่ใช้บริการ efin Trade Plus จากปัจจุบันที่ระบบกำหนดให้ใส่ username (ชื่อผู้ใช้) และ password (รหัสผ่าน)
เมื่อท่านใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่ง One Time Password (OTP) /รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวให้กับท่านผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นรหัสในการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานในระบบ

     ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อมูลการเข้าใช้บริการโปรแกรม efin Trade Plus ซึ่งจะมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนตามรายละเอียดสำคัญด้านล่างนี้


ขั้นตอนที่1
Login เข้าใช้งานด้วย Username + Password
ขั้นตอนที่2
ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่บริษัทฯ ส่งให้
การเข้าใช้งาน
SMS
ที่มือถือ
Application
Google Authenticator
ใช้งานผ่าน PC / Notebook
เปิดโปรแกรมผ่านเว็บไซต์
Login เข้าผ่านเว็บไซต์ www.nomuradirect.com ใส่ Username & Password คู่กับ OTP ทุกครั้ง
ใช้งานผ่าน PC / Notebook
เปิดโปรแกรมบน Desktop
Login เข้าจาก icon ที่ desktop ใส่ Username & Password คู่กับ OTP ทุกครั้ง
ใช้งานผ่าน Smart Phone
แอปพลิเคชัน efin Trade Plus
การลงทะเบียนอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน • ใส่ Username & Password คู่กับ OTP เพียงครั้งเดียว (จนกว่าจะเปลี่ยนเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์ / ลงแอปพลิเคชันใหม่ หรือไม่ได้ Login นานเกิน 90 วัน) การเข้าใช้งานครั้งต่อไป ใส่ Username & Password

หมายเหตุ *การเลือกช่องทางในการรับ OTP : ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการรับ OTP โดยการ Login เข้า www.nomuradirect.com และเข้าเมนู “จัดการบัญชีและตั้งค่า”

จากนั้นเข้าเมนูย่อย “เปลี่ยนช่องทางการรับ OTP (One Time Password)”

           ท่านสามารถดูข้อมูหรือคำถามพบบ่อยเกี่ยวกับบริการ 2FA ได้โดย คลิกที่นี่