การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 08:00 – 19:00 น.


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องจากบริษัทฯจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฯภายใน จึงขอแจ้งแผนการระงับบริการ 


โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน/เวลาที่ระงับบริการ : เสาร์ที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 08:00 – 19:00 น. 

ผลกระทบ : ไม่สามารถเข้าใช้งาน www.nomuradirect.comEfin Trade, Streaming, Nomura iFund  และ Nomura iWealth ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  

  
ขออภัยในความไม่สะดวก


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department