การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


SPF : Marginable Securities as of 22 July 2021

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,

บริษัทฯ เห็นควร เพิกถอน หลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบาลานซ์

Symbol

Company

SPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customers,

                The company agrees to withdraw the following securities which is not allowed to be collateral in credit balance account.

Symbol

Company

SPF

SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND (LEASEHOLD)

 


This will be effective since 22 July 2021 onwards.

 

For your acknowledgement,

Risk Management Department