การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด อันเนื่องมาจาก SPF จะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะ ไม่ ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  อันเนื่องมาจาก SPF จะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

หลักทรัพย์

บริษัท

สาเหตุ

SPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

เพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customers,

               Risk Management Department would like to announce the securities that is not calculated as the collateral in Cash Account effective since 29 July 2021 because of SPF stock delisting from the exchange,

               which stock details are as follow:  

Securities

Company

Cause

SPF

SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND (LEASEHOLD)

Stock delisting from the exchange

 

 

 

For your acknowledgement,

Risk Management Department